Splošne informacije

Splošne informacije o simpoziju, komu je namenjen, lokaciji, vodstvu in licenčnih točkah

Komu je simpozij namenjen?

Simpozij je namenjen zdravnikom, medicinskim sestram/zdravstvenikom ter fizioterapevtom,
delovnim terapevtom, respiratornim terapevtom, logopedom in psihologom s področja nevrologije,
fiziatrije, nevrokirurgije, intenzivne medicine, anesteziologije, interne, urgentne in družinske
medicine.

Uradna jezika

slovenščina, angleščina

Organizacijski odbor:

Predsednica:

S. Šteblaj

Člani:

J. Pretnar Oblak, P. Miklavčič, J. Bregar, B. Veberič

Strokovni odbor:

Predsednica:

J. Pretnar Oblak

Člani:

N. Bizovičar, D. Georgijev, N. Goljar, K. Grabljevec, T. Hernja Rumpf, B. Jesenšek, Papež, J. Magdič, L. Notar, A. Pražnikar, M. Šoštarič Podlesnik, S. Šteblaj

LICENČNE TOČKE

Licenčne točke Zdravstvene zbornice Slovenije bodo dodeljene.

Prireditelji
Klinični oddelek za vaskularno nevrologijo in intenzivno nevrološko terapijo, UKC Ljubljana

V sodelovanju z:

SZD – Slovensko združenje nevrologov,

MF – Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Katedra za nevrologijo

URI Soča – Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča

Služba za rehabilitacijo Nevrološke klinike, UKC Ljubljana

AVTORJI PRISPEVKOV

Spoznajte avtorje prispevkov 5. mednarodnega simpozija žilne nevrologije

Bizovičar N

Erjavec T

Goljar N

Grabljevec K

Hernja Rumpf T

Hočevar Boltežar I

Horvat Ledinek A

Jesenšek Papež B

Kozjek Rotovnik N

Lavrič T

Magdič J

Majdič N

Miklavčič P

Milivojevič N

Mlakar Mastnak D

Muscaritoli M

Ožek B

Pelhan B

Pirc Š

Pogorelčnik T

Polajžar K

Potočnik J

Pražnikar A

Pretnar Oblak J

Puzić Ravnjak N

Resman A

Rose M

Sremec M

Starovasnik Žagavec B

Stibrant Sunnerhagen K

Šešok S

Širca Ule P

Šoštarič Podlesnik M

Šteblaj S

Topolič S

Van Heutgen C

Vogrin Hudopisk K

Vogrinčič B

Yelnik A

Zaletel M

Lokacija

Simpozij bo potekal virtualno,

brez kotizacije, vendar je prijava obvezna.

Parkiranje

Parkiranje je možno v okolici UKC Ljubljana

Dogodek bo potekal virtualno

Program

Program še ni dokončen in se lahko spremeni.

8.15 - 8.30
Uvodni nagovor
Goljar N, Jesenšek Papež B
10.45 - 11.15
ODMOR
Kozjek Rotovnik N, Puzić Ravnjak N, Majdič N, Mlakar Mastnak D, Resman A, Šteblaj S
Vogrinčič K, Pogorelčnik T, Šoštarič Podlesnik M, Polajžar K, Ožek B, Hočevar BoltežarI
Pelhan B, Sremec M, Miklavčič P, Pretnar Oblak J
Sremec M, Pelhan B, Miklavčič P, Pretnar Oblak J
13.15 -14.00
ODMOR
Milivojevič N, Magdič J, Grabljevec K, Potočnik J
15.45 - 16.15
ODMOR
Erjavec T, Lavrič T, Hernja Rumpf T
17.15 - 17.30
ZAKLJUČNE BESEDE

Kotizacija

Kotizacije ni, vendar je prijava obvezna.

Ni na voljo!
Zgodnja prijava
0
  • Od 23. septembra 2021 do 1. januarja 2022
Ni na voljo!
Redna prijava
0
  • Od 1. januarja do 3. februarja 2022
Ni na voljo!
Prijava na srečanju
0
  • 4. Februar 2022
Ni na voljo!
Zgodnja prijava
0
  • Od 23. septembra 2021 do 1. januarja 2022
Ni na voljo!
Redna prijava
0
  • Od 1. januarja do 3. februarja 2022
Ni na voljo!
Prijava na srečanju
0
  • 4. februar 2022
Ni na voljo!
Zgodnja prijava
0
  • Od 23. septembra 2021 do 1. januarja 2022
Ni na voljo!
Redna prijava
0
  • Od 1. januarja do 3. februarja 2022
Ni na voljo!
Prijava na srečanju
0
  • 4. februar 2022

Kontakt

Za kakršnekoli informacije smo vam na voljo na email naslovu info@neurovasc.eu ali preko spodnjega obrazca